CONFIA EN PLISPLAS

Plis-Plas ofereix serveis i mostra resultats, esta orgullós de comptar amb una amplia trajectòria dins del sector de serveis de neteja i manteniment.Però a demés d’això, també comptem amb grans clients que han confiat amb nosaltres.

Alguns dels nostres clients

Conscients de la Responsabilitat Legal que els nostres serveis poguessin arribar a exercir, vam proporcionar als nostres clients tota la documentació justificativa del compliment de les nostres obligacions legals i la cobertura de responsabilitat civil.