UNEIX-TE A NOSALTRES

Ompli el següent formulari per que puguem elaborar un pressupost adequat a les seves necessitats. Prendrem les dades que ha introduït per realitzar-lo i poder-li enviar a la major brevetat possible. Li recordem que aquest pressupost no suposa cap tipus de compromís per vostè.


Pot incloure de manera addicional a les seves dades, el seu currículum. L’arxiu no pot pesar mes de 2 Mbytes i s’ha d’enviar en format Word (.doc) o Acrobat (.pdf).
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, PLIS-PLAS, S.L. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT informa que les dades personals facilitades de forma voluntària al complimentar aquest formulari, quedaran incorporats de forma confidencial en el fitxer automatitzat de dades de PLIS-PLAS, S.L. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT.

Així mateix, al registrar el client, presta el seu consentiment per a que PLIS-PLAS, S.L. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT, utilitzi les seves dades personals amb el fi de seleccionar candidats per a cobrir, si és possible, els nous llocs de treball que es puguin crear , respectant en tot cas, la legislació espanyola de protecció de dades. En el suposat que PLIS-PLAS, S.L. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a que es destinaran les seves dades.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a PLIS-PLAS, S.L.. - c/ Sabadell, 7- 08232 Viladecavalls (Barcelona) o mitjançat correu electrònic dirigint-se a: plisplas@plisplas.cat

EL QUE BUSQUEM

Plis Plas, sempre en continu creixement, busca sempre noves persones que vulguin formar part de l’empresa. Aquest son els perfils amb els que podries encaixar i que nosaltres busquem:

  • Personal per serveis de neteja.
  • Personal per serveis d’administració i gestió.
  • Personal per serveis auxiliars