Política de Privadesa

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, PLIS-PLAS comunica a l’Usuari que:

  • Les dades que l’Usuari faciliti voluntàriament quedaran recollides en un fitxer automatitzat responsabilitat de PLIS-PLAS i prèviament declarat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • L’Usuari ha de llegir i entendre la política de privacitat que trobarà a cada formulari de contacte prèviament a l’enviament de les seves dades, que l’informarà dels drets que l’assisteixen i de la manera d’exercir-los, així com la finalitat per a la qual es recullen aquestes dades; ja que el seu enviament significa el seu ple consentiment a aquesta política de privacitat.
  • Les dades recollides per PLIS-PLAS es recapten amb la finalitat d’informar a l’Usuari sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès.
  • Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita dirigida a PLIS-PLAS, S.L. a c / Sabadell, 7-08232 Viladecavalls (Barcelona) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a: plisplas@plisplas.cat.

A Internet no existeix la seguretat absoluta però PLIS-PLAS adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

PLIS-PLAS no es fa responsable davant dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a PLIS-PLAS, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a PLIS-PLAS.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

L’accés a aquest Website implica l’acceptació per l’Usuari d’aquestes Condicions Generals i el seu compromís exprés de respectar-les.