Serveis de neteja

Oferim solucions a qualsevol àmbit relacionat amb la neteja i la higiene.
Són més de 20 anys que acumulem de Know How i on ho combinem amb els avenços tecnològics aplicats a la indústria

Oficines

Manteniment rotatiu i de qualitat segons necessitats. Efectuant seguiment mitjançant supervisions.

Fàbriques i magatzems

Neteges generals, segons necessitat i demanda. Seguint protocols estàndards. Utilitzant productes i maquinària específiques.

Hotels

Neteges generals, específiques i a demanda. Segons protocols i estàndards de qualitat. Efectuant supervisions per garantir bons resultats.

Clubs y gimnasos

Neteges generals, segons necessitats i demanda. Seguint protocols i estàndards. Utilitzant productes i maquinària específiques. Efectuant supervisions per garantir bons resultats.

Col·legis

Neteges generals, segons necessitat i demanda. Seguint protocols i estàndards. Utilitzant productes i maquinària específiques. Efectuant supervisions per garantir bons resultats.

Botigues

Manteniment rotatiu i de qualitat segons necessitats. Efectuant seguiment mitjançant supervisions.

Cuines

Neteja general, segons necessitat i demanda. Seguint protocols i estàndards. Utilitzant productes i maquinària específiques. Efectuant supervisions per garantir bons resultats.

Laboratoris

Neteges específiques, segons necessitats. Seguint estàndards de qualitat, segons protocols per a cada sector. Supervisions per garantir un bon resultat.

Vidres

Neteja de vidres, aluminis, guies. Vidres alts, façanes... segons necessitats. Amb possibilitat d'elevador i maquinària. Personal preparat i format per a la tasca. Supervisions per garantir un bon resultat.

Tractaments de paviments

Neteja específica de paviments. Amb visita prèvia per poder estudiar i garantir el resultat. Productes i maquinària adequats per diferents tipus de materials.

Desinfeccions

Neteges i desinfeccions segons necessitats i demanda. Seguint estàndards de qualitat, segons protocols per a cada sector i de sanitat.

Obra nova

Neteja d'obra nova. Amb visita prèvia per poder assegurar la realització del servei i garantir el resultat.

El nostre Personal, com no pot ser d’una altra manera, són la clau per assolir l’excel·lència en els serveis de neteja i higiene que oferim. Per això mantenim una comunicació i formació d’una manera molt constant, on els nostres supervisors amb una àmplia experiència juguen un rol clau per a aquest engranatge. 

 I som més de 50!

 

0
Més de 20 anys al sector
0
96,9% de satisfacció dels clients
Tecnología punta